Cartea se adresează părinţilor, fiind un preţios ghid în creşterea copiilor după principiile biblice. Conform textului biblic Tit 2:4, realizăm că nouă, părinţilor, ni se porunceşte să-i iubim pe copiii noştri cu o dragoste necondiţionată. Elementele care conferă căminului o atmosferă cerească sunt: dragostea necondiţionată a părinţilor pentru copiii lor şi respectul copiilor pentru părinţii lor.

Când acestea lipsesc, izbucneşte nebunia în familie. Autorul, foarte inspirat, îşi intitulează cap. I ,,Ciclul nebuniei în familie,” capitol în care Emerson descrie cauzele care declanşează starea conflictuală în familie: indolenţă, neascultarea, obrăznicie, mânie, lipsă de respect, ton ridicat, ceartă. Pentru a stopa ,,ciclul nebuniei”, părinţii trebuie să acţioneze cu tact şi să ,,dezamorseze bomba”.