Departamentele Bisericii

Viziunea comunității Maranata este ca fiecare membru să slujească cu dedicare în unul sau cel mult două departamente în funcție de darurile și abilitățile sale.

Educație creștină

 

Oferă mediul potrivit în care să aibă loc creșterea spirituală a comunității Maranata.
 
Compartimente:
 • Grupe de casă
 • Preșcolari
 • Școlari mici
 • Școlari mari
 • Royal Rangers – Cercetașii

 

Rugăciune

Organizează viața de rugăciune a bisericii, motivează la mijlocire pentru convertirea păcătoșilor și oferă sprijin spiritual.
Compartimente:
 • Mijlocire
 • Pregătire pentru Cina Domnului
 • Susținerea predicării

Leviți

Promovează o viață de închinare autentică și o celebrare a Sfintei Treimi, asigurând pentru aceasta condițiile spirituale și logistice.
Compartimente:
 • Laudă și închinare
 • Audio și video

Asistență Socială și Spirituală

Oferă suport material, social și spiritual pentru persoane aflate în situații vulnerabile, astfel încât acestea să experimenteze dragostea lui Dumnezeu prin comunitatea Maranata.
Compartimente:
 • Vizitare bolnavi
 • Vizitare orfani și deținuți
 • Susținere bătrâni și văduve
 • Susținere familii în criză

Strategie și Slujire a Membrilor

Asigură cadrul necesar încât comunitatea Maranata să crească și trăind în unitate să devină un trup bine închegat și strâns legat în Cristos Domnul.
Compartimente:
 • Supervizarea implicării în slujire a membrilor
 • Organizarea evenimentelor de părtășie
 • Comunicarea cu membrii
 • Organizarea de Conferințe Creștine

Administrativ și Financiar

Asigură întreţinerea și curăţenia bisericii și păstrează echilibrul resurselor pentru bunul mers al activității bisericii Maranata.
Compartimente:
 • Design și ordine interioară
 • Întreținerea infrastructurii
 • Financiar și juridic
 • Investiții

Evanghelizare și Asimilare

Facilitează accesul oamenilor din cartier și din localitățile misiune la mesajul evangheliei, continuând cu apropierea și integrarea lor în comunitatea creștină Maranata.
Compartimente:
 • Buletin informativ
 • Social media
 • Primire și integrare
 • Evanghelizare și misiune
Share This

Distribuie mai departe!