Departamentele Bisericii

Viziunea comunității Maranata este ca fiecare membru să slujească cu dedicare în unul sau cel mult două departamente în funcție de darurile și abilitățile sale.

Educație

 

Oferă mediul potrivit în care să aibă loc educarea în spiritul valorilor creștine a tuturor membrilor din comunitatea Maranata.
 
Compartimente:
 • Școala Duminicală pentru Copii
 • Biblioteca Bisericii
 • Conferințe din seria AUTENTIC
 • Volume din seria AUTENTIC
 • Mentorarea și Dezvoltarea Adulților

 

Rugăciune

Organizează viața de rugăciune a bisericii, motivează la mijlocire pentru convertirea păcătoșilor și oferă sprijin spiritual.
Compartimente:
 • Mijlocire
 • Pregătire pentru Cina Domnului
 • Susținerea predicării

Leviți

Promovează o viață de închinare autentică și o celebrare a Sfintei Treimi, asigurând pentru aceasta condițiile spirituale și logistice.
Compartimente:
 • Laudă și închinare
 • Audio și video
 • Tineret și media

Social și Royal Rangers

Oferă suport material, social și spiritual pentru persoane aflate în situații vulnerabile, astfel încât acestea să experimenteze dragostea lui Dumnezeu prin comunitatea Maranata.
Compartimente:
 • Vizitare bolnavi, orfani și deținuți
 • Susținere bătrâni și văduve
 • Royal Rangers

Integrare și Slujire a Membrilor

Asigură cadrul necesar încât comunitatea Maranata să crească și trăind în unitate să devină un trup bine închegat și strâns legat în Cristos Domnul.
Compartimente:
 • Organizarea evenimentelor de părtășie frățească
 • Buletin duminical
 • Primire și integrare

Administrativ și Financiar

Asigură întreţinerea și curăţenia bisericii și păstrează echilibrul resurselor pentru bunul mers al activității bisericii Maranata.
Compartimente:
 • Design și ordine interioară
 • Întreținere și investiții în infrastructura bisericii
 • Financiar și juridic

Evanghelizare și Ucenicizare

Motivează membrii bisericii la a face evanghelizare și misiune și oferă mediul propice pentru creșterea spirituală prin programe de ucenicizare.
Compartimente:
 • Evanghelizare și ucenicizare
 • Grupe de casă
 • Misiune internă și externă
Share This

Distribuie mai departe!